15 سپتامبر, 2022

  نحوه ایجاد اتصال VNC از طریق تونل SSH در CentOS 8

  ما اخیرا نحوه نصب سرور TigerVNC را در CentOS 8 توضیح دادیم. اتصالات VNC به خودی خود ناامن هستند. بنابراین،…
  15 سپتامبر, 2022

  نحوه نصب سرور TigerVNC در CentOS 8

  Virtual Network Computing (VNC) به شما امکان می دهد با استفاده از یک رابط گرافیکی از راه دور به سرور…
  15 سپتامبر, 2022

  راه اندازی اولیه سرور CentOS 8

  هنگامی که یک سرور CentOS جدید ایجاد می کنید، یک سرور پیکربندی شده با شبکه فعال و دسترسی SSH به…