مدیریت سرور

نحوه مدیریت پایگاه داده ها و کاربران MYSQL در cPanel

به منظور آشنا شدن با نحوه مدیریت پایگاه داده ها و کاربران MYSQL در cPanel مقاله ما را تا انتها مطالعه نمایید.

در این مقاله نحوه استفاده از cPanel برای مدیریت پایگاه داده ها و کاربران MySQL شرح داده شده است. شما می توانید با استفاده از موارد توضیح داده شده در این مقاله پایگاه داده ها و کاربران را اضافه، ویرایش و حذف کرده و همچنین مجوزهای پایگاه داده کاربر را مدیریت کنید.

فهرست مطالب:

مدیریت کاربران پایگاه داده

 • ایجاد یک کاربر پایگاه داده
 • تغییر رمز عبور کاربر
 • تغییر نام یک کاربر
 • حذف یک کاربر

مدیریت پایگاه داده ها

 • ایجاد یک پایگاه داده
 • اضافه کردن یک کاربر به یک پایگاه داده
 • بررسی و تعمیر یک پایگاه داده
 • لغو امتیازات از یک کاربر پایگاه داده
 • حذف یک پایگاه داده

 

مدیریت کاربران پایگاه داده

برای دسترسی به پایگاه داده های MySQL ابتدا باید حداقل یک کاربر ایجاد کنید. روش های زیر چگونگی مدیریت کاربران پایگاه داده MySQL را با استفاده از cPanel توصیف می کنند.

ایجاد یک کاربر پایگاه داده

برای ایجاد یک کاربر پایگاه داده MySQL، این مراحل را دنبال کنید:

 1. وارد cPanel شوید.
 2. در بخش پایگاه داده های صفحه اصلی cPanel، روی MySQL® Databases کلیک کنید.
 3. پایین محل افزودن کاربر جدید ( Add New User) در قسمت متن نام کاربری ، نام کاربری MySQL را تایپ کنید.
 4. در قسمت متن رمز عبور، رمزعبور کاربر را تایپ کنید.
 5. در قسمت متن تکرار رمز عبور ( Password (Again)) ، رمز عبور کاربر را دوباره وارد کنید .

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]cPanel می تواند با کلیک کردن شما بر روی قسمت تولید کننده ی رمز عبور (Password Generator) برای شما یک رمز عبور تصادفی و قوی بسازد.[/box]

 1. روی قسمت ایجاد کاربر (Create User ) کلیک کنید. cPanel کاربر پایگاه داده را ایجاد می کند.

تغییر رمز عبور کاربر

شما می توانید رمز عبورتان را به عنوان یک کاربر پایگاه داده ، به دلایل امنیتی و یا فراموشی رمز عبور، تغییر دهید. (تغییر رمزهای عبور بصورت دوره ای یک اقدام امنیتی خوب است)

برای تغییر رمز عبور کاربر MySQL، این مراحل را دنبال کنید:

 1. وارد cPanel شوید.
 2. در بخش پایگاه داده های صفحه اصلی cPanel، روی MySQL® Databases کلیک کنید.
 3. درپایین قسمت کاربران فعلی (Current Users)، کاربری را که می خواهید رمز عبورش را تغییر دهید، پیدا کنید و سپس روی تغییر رمز عبور( Change Password) کلیک کنید.
 4. در قسمت های تکرار رمز عبور( Password (Again) ) و رمزعبور (Password ) رمزعبور جدید را تایپ کنید.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]cPanel می تواند با کلیک کردن شما بر روی قسمت تولید کننده ی رمز عبور (Password Generator) برای شما یک رمز عبور تصادفی و قوی بسازد.[/box]

 1. روی تغییر رمز عبور(Change Password ) کلیک کنید. رمز عبور جدید بلافاصله به اجرا در می آید.

تغییر نام یک کاربر

 1. وارد cPanel شوید.
 2. در بخش پایگاه داده های صفحه اصلی cPanel، روی MySQL® Databases کلیک کنید.
 3. درپایین قسمت کاربران فعلی، کاربری را که می خواهید تغییر نام دهد، پیدا کنید و سپس روی تغییر نام کلیک کنید.
 4. درقسمت نام جدید، نام جدید را تایپ کنید و سپس روی Proceed کلیک کنید. cPanel نام کاربر را تغییر می دهد.

حذف یک کاربر

هنگامی که کاربر را حذف می کنید، کاربر و مجوزهای پایگاه داده آن حذف می شوند.

اطمینان حاصل کنید که شما هیچ برنامه ای که در حال حاضر از کاربر پایگاه داده استفاده می کند ندارید !

برای حذف یک کاربر MySQL، این مراحل را دنبال کنید:

 1. وارد cPanel شوید.
 2. در بخش پایگاه داده های صفحه اصلی cPanel، روی MySQL® Databases کلیک کنید:
 3. در پایین قسمت کاربران فعلی، کاربری را که می خواهید حذف کنید، پیدا کنید و سپس روی حذف کلیک کنید.
 4. برای تأیید حذف، روی حذف کاربر کلیک کنید.

مدیریت پایگاه داده ها

پس از ایجاد یک کاربر پایگاه داده، شما آماده ایجاد یک پایگاه داده و مرتبط کردن کاربر با پایگاه داده جدید هستید.

ایجاد یک پایگاه داده

برای ایجاد یک پایگاه داده MySQL، این مراحل را دنبال کنید:

 1. وارد cPanel شوید.
 2. در بخش پایگاه داده های صفحه اصلی cPanel، روی MySQL® Databases کلیک کنید.
 3. در پایین قسمت ایجاد پایگاه داده جدید، در قسمت پایگاه داده جدید، نام پایگاه داده را تایپ کنید.
 4. روی قسمت ایجاد پایگاه داده کلیک کنید. cPanel پایگاه داده را ایجاد می کند.

هنگامی که یک پایگاه داده ایجاد می کنید، نام کاربری شما به نام پایگاه داده پیش اضافه می شود. به عنوان مثال، اگر نام کاربری شما Username است، و شما یک پایگاه داده به نام Database ایجاد می کنید، نام پایگاه داده MySQL ، Username_Database می شود .

اضافه کردن یک کاربر به یک پایگاه داده

برای افزودن یک کاربر MySQL به یک پایگاه داده، این مراحل را دنبال کنید:

 1. وارد cPanel شوید.
 2. در بخش پایگاه داده های صفحه اصلی cPanel، روی MySQL® Databases کلیک کنید.
 3. در پایین قسمت افزودن کاربر به پایگاه داده، در جعبه لیست کاربر، کاربری را که می خواهید اضافه کنید، انتخاب کنید.
 4. در جعبه لیست پایگاه داده، پایگاه داده را انتخاب کنید.
 5. روی افزودن کلیک کنید.
 6. جعبه های بررسی را برای اعطای امتیازات خاص کاربر انتخاب کنید، یا جعبه بررسی ALL PRIVILEGES را انتخاب کنید تا تمام مجوزها را به پایگاه داده به کاربر اعطا کند.
 7. روی ایجاد تغییرات کلیک کنید. cPanel کاربر را به پایگاه داده اضافه می کند.

بررسی و تعمیر یک پایگاه داده

شما می توانید پایگاه داده های MySQL را برای خطاها یا خرابی احتمالی بررسی کنید. شما همچنین می توانید درصورت مشاهده ی مشکلاتی درپی بررسی پایگاه داده ، آن را تعمیر کنید.

برای بررسی و تعمیر یک پایگاه داده، این مراحل را دنبال کنید:

 1. وارد cPanel شوید.
 2. در بخش پایگاه داده های صفحه اصلی cPanel، روی MySQL® Databases کلیک کنید:
 3. برای بررسی پایگاه داده :
 • در پایین قسمت تغییر پایگاه داده ها، در جعبه لیست بررسی پایگاه داده ، قسمت پایگاه داده را انتخاب کنید.
 • روی قسمت بررسی پایگاه داده کلیک کنید.

4 . اگر در پی بررسی یک پایگاه داده ، مشکلاتی با پایگاه داده مشاهده شود ، شما می توانید آن را تعمیر کنید :

 • در پایین قسمت تغییر پایگاه داده ها، در جعبه لیست تعمیر پایگاه داده ، قسمت پایگاه داده را انتخاب کنید.
 • روی قسمت تعمیر پایگاه داده کلیک کنید.

لغو امتیازات از یک کاربر پایگاه داده

هنگامی که امتیازات یک کاربر پایگاه داده را لغو می کنید، کاربر دیگر نمی تواند به پایگاه داده دسترسی داشته باشد. برای این کار این مراحل را دنبال کنید:

 1. وارد cPanel شوید.
 2. در بخش پایگاه داده های صفحه اصلی cPanel، روی MySQL® Databases کلیک کنید.
 3. در پایین قسمت پایگاه داده های فعلی , ابتدا کاربری را که می خواهید امتیازات آن را لغو کنید پیدا کرده و سپس روی علامت سطل آشغال کلیک کنید.
 4. روی قسمت لغو امتیازات کاربر از پایگاه داده کلیک کنید.

حذف یک پایگاه داده

قبل از حذف یک پایگاه داده ، درصورتیکه می خواهید اطلاعات مشموله را ذخیره کنید، از داشتن یک کپی پشتیبان اطمینان حاصل فرمایید.

هنگامی که یک پایگاه داده را حذف می کنید، هر کاربر مرتبطی حذف نمی شود. با این حال، تمام امتیازاتی که کاربران برای آن پایگاه داده دارند لغو می شوند.

برای حذف یک پایگاه داده MySQL، این مراحل را دنبال کنید:

 1. وارد cPanel شوید.
 2. در بخش پایگاه داده های صفحه اصلی cPanel، روی MySQL® Databases کلیک کنید.
 3. در پایین قسمت پایگاه داده های فعلی، پایگاه داده ای را که می خواهید حذف کنید، پیدا کنید و سپس روی قسمت حذف کلیک کنید.
 4. روی قسمت حذف پایگاه داده کلیک کنید. cPanel پایگاه داده را حذف می کند.

در صورت ایجاد هرگونه چالش، پشتیبانی سرودیتا هم به صورت تلفنی و هم به صورت آنلاین در بخش ارسال تیکت پورتال کاربری آماده راهنمایی و کمک به شما هستند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن